Drugi susret struke na Tematskom danu dizalica topline

Po drugi put, ovog puta u samostalnoj organizaciji HUDIT-a, 29. rujna 2021. godine održan je skup Tematski dan o dizalicama topline. Domaćin seminara i ovog puta je bio Hotel International u Zagrebu, a skupu je prisustvovalo 50-ak sudionika.

S nekoliko prigodnih riječi i uz pozdrav okupljenima skup je otvorio predsjednik udruženja prof. Vladimir Soldo. Stručni dio započeo je s virtualnim izlaganjem Jussia Hirvonena, predsjednika finskog udruženja za dizalice topline i dobitnika prestižne Ritter von Rittinger nagrade u 2021. godini za višegodišnji vrijedan doprinos promociji dizalica topline. Gospodin Hirvonen prezentirao je specifičnosti i značajke finskog tržišta energije i dizalica topline, stavljajući potonje u središte nastojanja za dekarbonizacijom sektora grijanja.

Broj ugrađenih jedinica sveden na 1000 kućanstava svrstava Finsku među tri najuspješnije zemlje u EU. Zanimljivo je da se unatoč malenim subvencijama, ovisno o odabrano toplinskom izvoru, period povrat investicije kreće u rasponu od 2 do 10 godina. U sljedećem predavanju predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, g. Aleksandar Halavanja, prezentirao je aktivnosti Fonda na području poziva za financiranje OIE u koje se ubrajaju dizalice topline. Najavljeno je otvaranje natječaja namijenjenog za pravne osobe kao, pokretanje programa u sklopu Modernizacijskog fonda te određene novosti koje će biti uvedene kroz novi Program rada za višegodišnje razdoblje, a koji se uvelike oslanja na Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan.

Analitika dosad obrađenih prijava kroz provedene pozive za energetsku obnovu obiteljskih kuća pokazala je da samo 63 sufinancirane mjere obuhvaćaju dizalice topline, a uvjerljivo najveći dio mjera se odnosi na unaprjeđenje ovojnice kuća. Osim kroz sadržajno izlaganje, g. Halavanja je dodatno kroz sadržajnu diskusiju sa sudionicima, koji su imali brojna pitanja i prijedloge izmjena, približio problematiku izrade i obrade natječaja te dodatno razjasnio brojne aspekte samih poziva. U drugom dijelu istog izlaganja, tajnik udruženja Luka Boban dao je kratki pregled poziva Proizvodnja energija iz mora u sklopu programa Energija i klimatske promjene za sufinanciranje dizalica topline s morskom vodom.

U posljednjem predavanju iz prvog bloka, prof. Damir Dović s Fakulteta strojarstva i brodogradnje prikazao je najznačajnije aktivnost i izmjene koje se očekuju kod primjene novih EU EPB normi za određivanje energetskih svojstava nZEB zgrada. U sklopu izlaganja prikazana je usporedba nZEB zahtjeva u različitim članicama EU te visokim zahtjevima koji su stavljeni pred novogradnju u Hrvatskoj. Na primjeru obiteljske nZEB kuće dana je usporedba različitih sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode te utjecaja istih na potrebnu primarnu energiju i ekvivalentne emisije CO2. Prof. Dović poseban naglasak je stavio na važnost edukacije, kako certifikatora tako i projektanata termotehničkih sustava, s obzirom na to da novi proračuni idu u smjeru satnog modeliranja sustava unutar zgrada te da će se s vremenom uvesti i analiza životnog ciklusa sustava kao alata za usporedbu različitih sustava grijanja.

Drugi dio skupa otvoren je predstavljanjem drugog broja časopisa Tehnologije dizalice topline uz prigodnu zahvalu vrijednim autorima, pokroviteljima i suradnicima koji su doprinijeli ovogodišnjem izdanju. Iskustva prilikom izvedbe inovativnog sustava s geotermalnom dizalicom topline u dječjem vrtiću u Buzetu prikazao je dopredsjednik udruženja i predstavnik IRENA-e Dalibor Jovanović. Naglašavajući različite prepreke i ograničenja pri izvedbi sustava, ali i prikazom mjerenih podataka izvedenog sustava, istaknuti su vrijedni napori IRENA-e da se kroz pilot postrojenje istraži korištenje tradicijskih šterni, odnosno podzemnih spremnika vode, kao toplinskog izvora za dizalice topline u ruralnim sredinama istarske regije. Diskusija sa sudionicama vodila se u smjeru tehničke izvedbe spremnika vode kao toplinskog izvora, a istaknuta je i osjetljivost period povrata investicije na promjenjive uvjete cijena energenata i kategorije potrošača. Geografski blisko prvom izlaganju, gdje su se sudionici upoznali s iskustvima jedne zemlje sjeverne Europe, Petar Krešimir Vuger pokazao je primjer malog centralnog sustava grijanja za stambeno-poslovni kompleks u Norveškoj, u čijem se srcu nalazi dizalica topline hrvatskog proizvođača. Dizalica topline s radnom tvari R600a u četiri odvojena kruga, ukupnog učina 200 kW, za toplinski izvor koristi morsku vodu kako bi zagrijala ogrjevnu vodu na temperaturu polaza 75 °C

U posljednjem predavanju, održanom od strane prof. Kristiana Jambrošića s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, dan je prikaz osnovne terminologije i ograničenje na buku s naglaskom na HVAC sustave. Kroz praktične primjere i provedene analize prikazani su izvori buke, načini prijenosa te mjere zaštite od buke.

Još jednom se pokazala važnost organizacije ovog tipa događanja, koje okuplja različite struke uključene na tržište dizalica topline te kvalitetan doprinos sudionika skupa kroz otvorenu diskusiju te pitanja predavačima. Predavanja, predavači i sudionici ponovno su dokazali da u Hrvatskoj postoji niz vrijednih stručnjaka i projekata, ali i da je na cijelom sustavu odgovornost da se olakša i ubrza implementacija dizalica topline u našoj zemlji, pogotovo u vidu ciljeva koja pred članice postavlja Europska komisija. Hrvatsko udruženju za dizalice topline nastavlja s aktivnostima umrežavanja, susreta te promocije dizalica topline i poziva sve zainteresirane da se uključe u rad udruženja te doprinesu ciljevima i rezultatima udruženja.

Udruženje HUDIT zahvaljuje svim sudionicima na dolasku i aktivnom sudjelovanju, tvrtkama RO-TERMO d.o.o., Tehnokom d.o.o. na pokroviteljstvu, portalu energetika-net.com na medijskom pokroviteljstvu te svim članovima koji su doprinijeli organizaciji skupa.

Izvješće pripremio tajnik HUDIT-a dr. sc. Luka Boban

                         

 

07.10.2021.

Hrvatsko udruženje za dizalice topline
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 87556467191 | MB: 05081238 | IBAN: HR7023600001102775038 | www.hudit.hr | info@hudit.hr