O UDRUŽENJU

Osnovni podaci

Hrvatsko udruženje za dizalice topline

Ivana Lučića 5
10000 Zagreb
Hrvatska


OIB: 87556467191
MB: 05081238
IBAN: HR7023600001102775038
www.hudit.hr
info@hudit.hr

Ciljevi i vizije

VIZIJA UDRUŽENJA

Posljednjih godina dizalice topline bilježe progresivan rast broja instaliranih jedinica u sustavima grijanja i hlađenja. Europsko udruženje za dizalice topline (EHPA) navodi godišnji porast od 12 %, a „vjetar u leđa“ široj primjeni dizalica topline svakako je Europska direktiva 28/2009/EC, koja u Aneksu VII, dizalice topline svrstava u obnovljive izvore energije prema godišnjem faktoru grijanja. Dodatni poticaj široj primjeni daje im n-ZEB regulativa.

U praksi su prisutne različite izvedbe. Koji od izvora topline koristiti (voda, tlo, zrak, otpadna toplina) ovisi o meteorološkim podacima, dostupnosti izvora topline, potrebama i načinu grijanja. Energetska učinkovitost dizalica topline izražena kao sezonski faktor grijanja (engl SPF ili SCOP) najvažniji je parametar vrednovanja sustava u radu. Posebno treba istaknuti smanjenje emisije CO2 pri radu sustava. Kako bi dizalice topline iskoristile komparativne prednosti u odnosu na konvencionalne sustave grijanja i hlađenja, trebaju biti ispravno projektirane, tehnički korektno izvedene i u vrijeme eksploatacije redovito održavane.Sve navedeno je proces koji zahtjeva vrijeme i iskustvo. Hrvatsko udruženje za dizalice topline osnovana je kako bi objedinjavala navedene procese. Vizija Udruženja je promocija korištenja dizalica topline u sustavima grijanja i hlađenja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, te zaštita interesa uključene struke u svim oblicima vezanih poslova i potrošača kao sudionika na tržištu dizalica topline. Cilj udruženja je i promocija drugih obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i racionalne uporabe energije, te ostalih tehnologija i mjera koje doprinose održivom razvoju i smanjenju onečišćenja okoliša. Također, Udruženje će davati stručnu podršku institucionalizaciji područja iz domene dizalica topline i kreiranju nacionalne zakonske regulative na navedenom području.

Struktura


Statut i dokumenti


Članstvo

Hrvatsko udruženje za dizalice topline
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 87556467191 | MB: 05081238 | IBAN: HR7023600001102775038 | www.hudit.hr | info@hudit.hr