Uspješno održan 1. Tematski dan dizalica topline

Prvi tematski dan dizalica toplina održan je 30. rujna 2020. godine u hotelu International u Zagrebu u organizaciji HUDIT-a i projekta SeADRION. Seminaru je prisustvovalo 58 sudionika.

Prvi tematski dan dizalica toplina održan je 30. rujna 2020. godine u hotelu International u Zagrebu u organizaciji HUDIT-a i projekta SeADRION (nositelj Fakultet strojarstva i brodogradnje). Seminaru je prisustvovalo 58 sudionika. Unatoč većem interesu, zbog epidemioloških razloga broj sudionika je bio ograničen.

Seminar je otvorio tajnik udruženja dr. sc. Luka Boban prezentirajući perspektivu dizalica topline u Europskoj uniji u kontekstu nastojanja EU da se do 2050. godine ostvari klimatski neutralno gospodarstvo. Tehnički potencijal dizalica toplina u budućem energetskom sustavu s visokim udjelom obradio je u svom izlaganju prod. dr. sc. Neven Duić. Dr. sc. Marina Malinovec Puček zaključila je prvi blok s prikazom više primjera provedbe energetskog pregleda na sustavima s dizalicama topline, uz kritički osvrt na metodologiju proračuna do primarne energije sustava.

Drugi blok otvorio je prof. dr. sc. Vladimir Soldo, predsjednik udruženja, s predstavljanjem prvog broja časopisa Tehnologije dizalice topline uz zahvalu svima onima koji su pripomogli u izradi istog. Nastavno na predstavljanje časopisa, autori članaka iz časopisa Silvano Sušilović, dipl. ing. i Željko Celić, dipl. ing., prikazali su zanimljive projekte primjene dizalica topline u industriji mlijeka te u dvorcu Pejačević, kulturno zaštićenom dobru. Tehnički potencijal primjene dizalica topline obrađen je u predstavljanima dvaju projekata. U izlaganju dr. sc. Staše Borović o projektu MUSE - Plitka geotermalna energija u urbanim sredinama, u kojem kao partner sudjeluje Hrvatski geološki institut, naglasak je stavljen na potencijal plitke geotermalne energije u gradu Zagrebu. U zadnjem predavanju, u okviru projekta SeADRION – Dizalice topline na morsku vodu, Iva Bertović, dipl. ing. prikazala je primjere dobre prakse korištenja morske vode kao toplinskog izvora za dizalice topline velikog kapaciteta te iskustva stečena tijekom provedbe projekta na dvije pilot lokacije u Hrvatskoj.

Osim predavača, kvalitetan doprinos cijelom skupu dali su i sudionici koji su se aktivno uključili u raspravu postavljajući pitanja, ali i predlažući potencijalna rješenja za probleme koji se javljaju kod izvođenja ili financiranja sustava s dizalicama topline.

Povratne informacije i sama interakcija sudionika tijekom seminara ukazuju na važnost organizacije sličnih događanja koje okupljaju različite struke uključene na tržište dizalica topline te predstavlja dodatnu motivaciju Hrvatskom udruženju za dizalice topline za nastavak aktivnosti umrežavanja, razmjene informacija i promocije tehnologije.

 

Aktualna epidemiološka situacija značajno otežava razmjenu informacija i iskustava te nam je svima zaštita ljudskog zdravlja na prvom mjestu. Upravo stoga se organizatori, HUDIT i projekt SeaADRION, još jednom zahvaljuju svim sudionicima na dolasku te odgovornom ponašanju tijekom pripreme i održavanja seminara.

 

Izvješće pripremio tajnik HUDIT-a dr. sc. Luka Boban

 

                        

27.10.2020.

Hrvatsko udruženje za dizalice topline
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 87556467191 | MB: 05081238 | IBAN: HR7023600001102775038 | www.hudit.hr | info@hudit.hr