Horizon projekt 2020: Upravljanje plitkim geotermalnim resursima u urbanim područjima

Projekt MUSE (2018-2021.) istražuje resurse i moguće sukobe interesa povezane s korištenjem plitke geotermalne energije u europskim urbanim područjima i dostavlja geoznanstvene pod...

Horizon projekt 2020 Upravljanje plitkim geotermalnim resursima u urbanim područjima –(Managing Urban Shallow geothermal Energy - MUSE, 2018. - 2021.) istražuje resurse i moguće sukobe interesa povezane s korištenjem plitke geotermalne energije u europskim urbanim područjima i dostavlja geoznanstvene podatke o podzemlju dionicima putem korisničke internetske informacijske platforme programa GeoERA.

 

KLJUČNE PORUKE

  • plitkog geotermalnog potencijala može značajno ubrzati prijelaz na europskih gradova prema samodostatnoj i dekarboniziranoj ekonomiji
  • učinkovito i održivo korištenje plitke geotermalne energije zahtijeva integrativne koncepte upravljanja i politike
  • potrebno je prikupiti i uskladiti postojeća znanje i strategije za prijenos u druge urbane regije

 

OČEKIVANI REZULTATI

  • MUSE pruža sveobuhvatnu bazu znanja o kartiranju, upravljanju resursima i mogućim sukobima oko korištenja koji se odnose na plitku geotermalnu energiju u urbanim područjima. Ovo također uključuje setove prostornih podataka koji će biti objavljeni na informacijskoj platformi programa GeoERA kao ogledni primjeri za moderne internetske informacijske sustave o upotrebi plitke geotermalne energije.
  • MUSE također razvija strategije upravljanja koje bi osigurale učinkovito i održivo korištenje plitke geotermalne energije te minimizirale utjecaj na okoliš. Ovi rezultati mogu služiti kao podrška strategijama gradova poput akcijskih planova za korištenje obnovljivih izvora energije i održivi razvoj.

PRIMJERI IZ PRAKSE

  • Razvijene metode i pristupi testirat će se i vrjednovati, uz doprinos lokalnih dionika, u 14 urbanih pilot područja širom Europe koja su reprezentativna za različite klimatske i geološke uvjete.
  • Rezultati projekta predstavljat će sveobuhvatnu zbirku metoda, pristupa i alata koji se mogu prenijeti u različita urbanizirana područja u Europi i usvojiti od strane drugih organizacija.

PARTNERSTVO

Geološki instituti i službe iz 16 europskih zemalja surađuju u sklopu projekta MUSE s ciljem poticanju korištenja plitke geotermalne energije u urbanim područjima.

 

FINANCIRANJE

MUSE je financiran iz programa GeoERA, u sklopu istraživačkog programa EU Horizon 2020, čiji je glavni cilj pridonijeti optimalnoj upotrebi resursa i kvalitetnom upravljanju podzemljem. GeoERA program obuhvaća projekte iz primijenjenih geoznanosti kojima se pristupa kroz četiri teme: geoenergija, podzemne vode, sirovine i informacijska platforma.

 

VIŠE INFORMACIJA

Mrežna stranica projekta: https://geoera.eu/projects/muse3/

Voditeljica komunikacije: dr. sc. Staša Borović, Hrvatski geološki institut, sborovic@hgi-cgs.hr

Osnovne informacije o hrvatskom pilot području:
https://geoera.eu/wp-content/uploads/2019/06/MUSE_Factsheet_04_Zagreb.pdf

 

30.01.2020.

Hrvatsko udruženje za dizalice topline
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 87556467191 | MB: 05081238 | IBAN: HR7023600001102775038 | www.hudit.hr | info@hudit.hr